ANKLE-WRAP LEATHER STILETTO

ANKLE-WRAP LEATHER STILETTO