13560-64 BOW DETAIL STILETTO

3.5 " BOW DETAIL STILETTO